VSI-Advies BV

Duinweg 24
3768 BN Soest

Tel.: 06-34347353
Email: info@vsi-advies.nl
Web: www.vsi-advies.nl

KvK nr: 52796256
BTW nr: 850601186B01

Referenties


VSI-Advies heeft vele tevreden klanten. Enkele uitspraken van klanten:

Wij maken gebruik van de diensten van de heer Visser omdat hij:
- goed op de hoogte is van actuele ontwikkelingen in de zorg
- een brede scope heeft op ICT ontwikkelingen in de zorg
- beschikt over een relevant netwerk dat, waar nodig, ook aangesproken kan worden t.g.v. de opdrachtgever
- flexibel en dienstverlenend is ingesteld
- de klantvraag goed vertalen in strategische termen, maar ook in concrete voorstellen en acties- een stevige, ondersteunende gesprekspartner bij onderhandelingen met leveranciers van ICT-diensten

Actuele projecten:

- Interim manager ICT Omring

Gedurende afgelopen jaren vele projecten geleid. Een aantal relevante:

ICT-Strategie

Proteion Thuis: Bij Proteion Thuis, een grote fusie organisatie, met intra- en extramurale V&V zorg, thuiszorg en een ziekenhuis, heeft VSI-Advies een ICT-strategie scan gehouden. Op basis van deze scan zijn een aantal verbeteracties in gang gezet. VSI-Advies adviseert de organisatie hierbij. Proteion Thuis is zeer tevreden over de werkwijze en het resultaat

Gehandicaptenzorg: Voor een middelgrote organisatie geholpen bij het vormen van een visie op ICT in de meest brede zin van het woord en het uitwerken van een blauwdruk/routekaart

ICT-innovatie

Cordaan: Binnen het TPLZ project "Zorg op afstand, bestaande techniek voor nieuwe doelgroepen, is VSI-Advies projectleider namens Cordaan. Het project onderzoekt de mogelijkheden van zorg op afstand voor allochtone ouderen, verstandelijk gehandicapten en RIBW bewoners. Het project loopt tot eind 2010

PAL4: Namens PAL4 heeft VSI-Advies een zestal organisaties ondersteunt bij het implementeren van zorgdiensten met behulp van Zorg op Afstand. Pal4 was zeer te spreken over de deskundighied en de inzet van VSI-Advies

Programmamanagement

Namens Focus Cura ondersteunt VSI-Advies SZMK, een middelgrote V&V organisatie, bij het op orde brengen van haar ICT en bij het uitzetten van de lijnen naar de toekomst .

Leverancierselectie

In 2010 is Sjoerd Visser voor ons werkzaam geweest in het selectie- en aanbestedingsproces voor de aanleg van een digitaal netwerk op IP-basis in ons service appartementencomplex Groot Berg en Dal. De eigenaren van Groot Berg en Dal zijn over het algemeen vanaf de leeftijd 75 plus. In ons huis werd al eerder het belplateau vervangen. Dit werd alvast digitaal voorbereid uitgevoerd. Opdracht aan Sjoerd Visser was ons te begeleiden in de verdere uitbreiding. Wensen en eisen waren o.a. video verbinding in het belsysteem aan te brengen, de mogelijkheid om rookdetectie en een personenalarmeringsysteem te integreren. Waarbij de reeds gedane investering niet verloren mocht gaan. Hiervoor diende een PVE opgesteld te gaan worden, waarna offertes konden worden aangevraagd waaruit een gunningadvies moest komen. Nadrukkelijk op de voorgond stond bij de opdracht dat de bewoners via een afvaardiging betrokken moesten worden in het proces.
Sjoerd heeft dit met verve gedaan. Na een duidelijke offerte, een aantal grondige gesprekken met het bestuur en de afvaardiging werd een PVE opgesteld. Vervolgens werden een aantal leveranciers benaderd en na beoordeling kregen we een degelijk en onderbouwd gunningsadvies. We zijn uiteindelijk met deze leverancier tot overeenstemming gekomen.
We hebben Sjoerd Visser leren kennen als een goed geïnformeerde vakman die snel en betrouwbaar werk levert. Zijn communicatieve vaardigheid zeker naar deze doelgroep is bijzonder goed te noemen. Wij bevelen Sjoerd Visser dan ook van harte aan.

R.F Meinema, directeur/bestuurder vesac Groot Berg en Dal 

Elektronisch Cliënten Dossier

Middin: Binnen deze opdracht heeft VSI-advies de organisatie in de meest brede zin van het woord ondersteund bij het implementeren van een nieuw ECD. De opdracht is gestart met het analyseren van de zorg- en administratieve processen en het op basis hiervan opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Aan de hand van dit PvE is een selectietraject gehouden, dat vdoor VSI-advies begeleid werd. Het uiteindelijk geselecteerde ECD betrof een nieuw pakket waar nog veel aan ontwikkeld moest worden. Op deze manier is een co-creatie traject ontstaan. VSI-advies heeft zowel bij dit co-creatie traject als bij de implementatie in de organisatie als projectleider gefunctioneerd.

VGN: Binnen deze opdracht heeft VSI-Advies de gehandicaptensector geholpen bij het ontwikkelen en implementeren van het Elektronisch Cliënten Dossier.  De VGN is zeer tevreden over de wijze waarop VSI-Advies deze klus opgepakt heeft. Naar aanleiding van de opdracht noemt de VGN VSI-Advies kundig op het betreffende terrein en is zeer te spreken over de zakelijke en zelfstandige benadering.©2011 VSI Advies BV | KvK nr: 52796256 | BTW nr: 850601186B01 | Webdesign: Björn Ontwerp | www.bjorn-ontwerp.nl